TentangMelalui niat menbangun pemakaman yang bersih, asri dan indah, Taman Makam Al-Mubarokah mengajak Ummat untuk kembali menempatkan makam pada hakikatnya, yakni untuk menguburkan jenazah muslim dengan menjaga kehormatan jenazah sesuai tuntunan Islam, serta mengajak ummat untuk senantiasa mengingat kematian melalui ziarah kubur yang khusyuk agar ummat dapat bertafakur merenungi kehidupan dunia yang hanya sementara.Manfaat Ziarah Kubur disamping untuk mengingat akhirat, ziarah kubur, terutama ziarah ke makam orangtua dan mendoakannya, memiliki nilai dalam Islam. Seperti hadis Rasullah SAW dari Abu Hurairah RA : "Barangsiapa ziarah ke makam orang tuanya setiap hari Jum'at, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya dan mencatatnya sebagai bukti baktinya kepada orang tua." (HR Hakim )"Tidak seorangpun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk kepadanya (untuk mendoakannya) kecuali dia merasa bahagia dan menemaninya hingga dia berdiri meninggalkan kuburan itu." (HR. Ibnu Abi ad-Dunya dari Aisyah Ra)